slider-1 slider-4

Ogłoszenie

dla studentów V roku IT

Ostateczny termin składania wymaganych zaświadczeń z praktyk w Sekretariacie Instytutu (z wcześniejszym podpisem ks. dr. Jerzego Dąbka, potwierdzającym realizację konspektów zreazliowanych katechez) z całego okresu studiów to 31 stycznia 2013 r.

Po tym terminie nie ma możliwości zgłoszenia studentów V roku IT do egzaminu magisterskiego w KUL w Lublinie, ze względu na wymogi tej własnie uczelni.

 

 

Brzuchowice, 5.12.2013