slider-1 slider-4

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ

KURS B, 11-13 stycznia 2019 r.

13.30: Język niem/ital

       
Rok I Rok II Rok III Rok IV

ROK I

PIĄTEK

14.30-15.10: Logika

15.15-16.00: Wst og do Pśw.

16.05-16.45: Logika

                przerwa

17.00-17.40: Wst og do Pśw.

17.45-18.20: Jęz. łaciński

18.25-19.00: Liturg. fundam.

19.00: Kolacja

               

                SOBOTA

8.00: Msza św.

8.30: Śniadanie

9.15-10.00: Antropologia

10.05-10.50: Logika

10.55-11.30: Historia Kośc.

przerwa

11.45-12.25: Historia Kośc.

12.30-13.10: Historia Kośc.

13.15-13.55: Etyka

14.00: Obiad

14.30: Spotkanie Bożonarodzeniowe

15.00-15.40: Logika

15.45-16.25: Etyka

przerwa

16.40-17.20: Metafizyka

17.25-18.05: Historia filozofii

18.10-18.55: Liturg. fundam.

19.00: Kolacja

NIEDZIELA

8.15: Śniadanie

9.00: Msza św.

10.00-10.45: Psychol. og.

10.50-11.30: Psychol. og.

11.35-12.15: Metafizyka

12.20-13.00: Historia filozofii

13.00: Obiad

ROK II

PIĄTEK

14.30-15.10: Archchr.

15.15-16.00: Teoria poznania

16.05-16.45: Jęz. łaciński

                przerwa

17.00-17.40: Teol. fundam.

17.45-18.20: Teol. mor.og

18.25-19.00: Teol. mor.og.

19.00: Kolacja

               

SOBOTA

8.00: Msza św.

8.30: Śniadanie

9.15-10.00: Teol. mor.og

10.05-10.50: Historia Kośc.

10.55-11.30: Teol. mor.og

przerwa

11.45-12.25: Teol. fundam.

12.30-13.10: Teoria poznania

13.15-13.55: Historia Kośc.

14.00: Obiad

14.30: Spotkanie Bożonarodzeniowe

15.00-15.40: Historia Kośc.

15.45-16.25: Teol. mor.og. ćw

przerwa

16.40-17.20: Teol. mor.og. ćw

17.25-18.05: Teol. mor.og. ćw

18.10-18.55: Teol. mor.og. ćw

19.00: Kolacja

NIEDZIELA

8.15: Śniadanie

9.00: Msza św.

10.00-10.45: Historia filozofii

10.50-11.30: Historia filozofii

11.35-12.15: Psychol. rozw.

12.20-13.00: Psychol. rozw.

13.00: Obiad

ROK III

PIĄTEK

14.30-15.10: NT: Pis ap (ćw.)

15.15-16.00: NT: Pis ap (ćw.)

16.05-16.45: Teol. fundam.

                przerwa

17.00-17.40: Teol. mor.sz.

17.45-18.20: Liturgika

18.25-19.00: NT: EwSiTrJćw

19.00: Kolacja

               

SOBOTA

8.00: Msza św.

8.30: Śniadanie

9.15-10.00: TD: Trynit.

10.05-10.50: TD: Trynit.

10.55-11.30: TD: Chryst. int.

przerwa

11.45-12.25: Teol. mor.sz.

12.30-13.10: Dydakt. szcz.

13.15-13.55: Dydakt. szcz.

14.00: Obiad

14.30: Spotkanie Bożonarodzeniowe

15.00-15.40: Teol. pastoralna

15.45-16.25: KNS

przerwa

16.40-17.20: KNS

17.25-18.05: KNS

18.10-18.55: KNS

19.00: Kolacja

NIEDZIELA

8.15: Śniadanie

9.00: Msza św.

10.00-10.45: TD: Trynit.

10.50-11.30: TD: Trynit.

11.35-12.15: TD: Chryst. int.

12.20-13.00: TD: Chryst. int.

13.00: Obiad

ROK IV

PIĄTEK

14.30-15.10: Teol. mor.sz.

15.15-16.00: Teol. mor.sz.

16.05-16.45: Teol. mor.sz.

                przerwa

17.00-17.40: Teol. duch.kat.

17.45-18.20: TD: Sakrament.

18.25-19.00: NT: EwSiTrJćw

19.00: Kolacja

                SOBOTA

8.00: Msza św.

8.30: Śniadanie

9.15-10.00: TD: Eklezj. ćw.

10.05-10.50: TD: Eklezj. ćw.

10.55-11.30: TD: Eklezj. ćw.

przerwa

11.45-12.25: Emisja głosu

12.30-13.10: Teol. mor.sz.

13.15-13.55: Teol. mor.sz.

14.00: Obiad

14.30: Spotkanie Bożonarodzeniowe

15.00-15.40: Nau rel.pr.ośw.

15.45-16.25: Katech. specj.

przerwa

16.40-17.20: Technol. inf.

17.25-18.05: Technol. inf.

18.10-18.55: Technol. inf.

19.00: Kolacja

NIEDZIELA

8.15: Śniadanie

9.00: Msza św.

10.00-10.45: Pedag. pecj.

10.50-11.30: Pedag. pecj.

11.35-12.15: Pedag. pecj.

12.20-13.00: Pedag. pecj.

13.00: Obiad